نوشته‌هایی با برچسب "کالری فعالیت ورزشی"

این فعالیت های غیر ورزشی بیش از 200 کالری میسوزاند این فعالیت های غیر ورزشی بیش از 200 کالری میسوزاند

همه میدانیم ورزش کردن نه تنها برای سلامت بدن و ذهن مفید است بلکه باعث طول عمر نیز میشود. زمان هایی وجود دارد که تعهدات نسبت به زندگی، شغل و خانواده را باید مقدم بر همه چیز دانست، که ورزش کردن را تبدیل به یک چالش میکند. اما فعالیت بدنی روزانه تان نباید با دیگر کارهایتان متضاد باشد. تحقیقات نشان داده کارهای معمولی و غیر ورزشی وجود دارد که انجام 30 دقیقه آنها کمک میکند 200 کالری یا بیشتر بسوزانید. ما لیستی از این فعالیت ها را بر اساس فردی 70 کیلویی آماده کردیم. اگر وزنتان کمتر از این مقدار است باید زمان یا شدت را افزایش دهید تا بتوانید کاهش و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه