آموزش قلاب بافی و بافتنی

آموزش بافت عروسک میمون

آموزش بافت عروسک میمون.

ادامه مطلب ...
اموزش بافت عروسک زرافه

بدن عروسک. سه تا زنجیره بزنید. 6را48برسونید و 15رج ببافین و به 42برسونید و یک رج ببافین بعد 36و یک رج ببافین و بعد30 و 24وچهاررج ببافین و بعد 18را 15رج ببافین. سر عروسک 6به42و 8رج ببافین و بعد به 6برسونین. پوزه . 6به 24و 4رج ببافین. پاها. 6به 18و 8رج ببافین. دست ها. 6به 18 و 10رج ببافین بعد به 12برسونین و 5رج ببافین. گوش. 6به 12و 4رج ببافین و به 6برسونین یک رج دیگه ببافین . شاخ . 6به12و 4رج ببافین و به 6برسونین و 3رج ببافین . خال ها. 6به 12. گرد آوری مطالب : iranbanou. com.

ادامه مطلب ...
آموزش بافتنی مدل سبدی یا حصیری

رج اول. همه دانه ها از زیر. رج دوم. رج ��وم وهمه رجهای را پشت تکرار بافی کنید. رج سوم. (2زیر+4رو)+داخل پرانتز را تا اخرین دانه تکرار بافی کنید. رج پنجم. تکرار رج سوم. رج هفتم. همه دانه ها از زیر. رج نهم. 3رو+(2زیر+4رو)+داخل پرانتز را تا اخرین دانه تکرار کنید. رج یازدهم. تکرار رج نهم. رج سیزدهم. از رج اول تا سیزدهم را تکرار کنید. گرد آوری مطالب : iranbanou. com.

ادامه مطلب ...
بافت عروسک موش

سر موش:ابتدا یک حلقه سه تایی و بعد از هر کدام دو زنجیره و شش تایی. دو ردیف 6تایی بافته. از هر کدام دو عدد و به 12می رسونیم و دو ردیف 12تایی می بافیم. اولی رو بافته و از دونه دومی دو تا می بافیم و به 18می رسونیم. دو ردیف 18تایی میبافیم. ردیف بعدی دو تای اولی رو میبافیم و از سومی دو تا میبافیم و به 24میرسونیم. و دو ردیف 24تایی. ردیف بعدی سه تای اولی رو بافته و از چهارمی دو تا و به 30میرسونیم. یک ردیف سی تایی بدون اضافه کردن میبافیم. ردیف بعدی چهار تای اولی را میبافیم و ار پنجمی دو تا و به 36میرسونیم. و یک ردیف 36تایی بدون اضافه کردن میبافیم. ردیف

ادامه مطلب ...
آموزش بافت شال و کلاه نوزادی

3 دانه سر انداخته. رج اول:از رو ببافید. رج دوم:دانه اول را رد کرده یک دانه اضافه کنید ذانه بعدی را از رو بافته 1 دانه اضافه کنید. دانه آخر را هم از رو بافته. (یعنی بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر باید یک دانه اضافه شود هر 1 رج در میون). رج سوم:تمام دانه ها از رو. رج چهارم:مانند رج دوم. این کار را تا جایی ادامه میدهیم که تعداد دانه ها به31 دانه برسد. البته این تعداد دانه بستگی به پهنای دلخواه و ضخامت نخ دارد. بعد باید از ابتدا و انتهای رج 1 دانه کم کنیم تا نصف دانه ها باقی بماند. دانه های باقی مانده را5تا7 سانت کشبافت میبافیم. در این قسمت دانه

ادامه مطلب ...
پاپوش سفید با دومیل

به اندازه دور مچ دونه سرمیندازیم. حدود 5الی7سانت کشباف 1زیر 1رو میبافیم. بعد شروع میکنیم ب ساده بافی. نصف دونه هارو زیر میبافیم. 1ژته 1زیر 1ژته و نصف دیگم زیر بافته میشه. رج بعد همه ی دونه هارو بافته میشه. رج بعد باز هم نصف دونه ها زیر بافته میشه 1ژته میزنیم 1زیر 1ژته و مابقی دونه ها زیر بافته میشه. رج بعد همه ی دونه ها رو بافته میشه. رجهای بعدی هم ب همین ترتیبه. توجه داشته باشین وقتی میگم نصف دونه ها زیر بافته میشه و بعد ژته و بعد زیر و دوباره ژته اون دونه ای ک قبل و بعدش ژته میخوره همیشه سرجاشه و در همه ی رجها اون باید وسط قرار بگیره. ینی مرز

ادامه مطلب ...
آموزش بافت سارافون زنانه با جیب

موارد لازم برای این بافت :. کاموای ضخیم ۶ کلاف ۱۰۰ گرمی مناسب میل شماره ۶. پشت :. ۶۰ دانه سر انداخته و ۴ سانتیمتر کشباف ۲ تا زیر ۲ تا رو ببافید و بعد دانه ها را بترتیب زیر تقسیم بندی نموده و بافت لوزی ها را ادامه می دهیم :. رج اول : ۸ تا زیر یکی رو ، ۷ تا زیر یکی رو ، ۷ تا زیر یکی رو … تا آخر رج. رج سوم : ۷ تا زیر یکی رو ، یکی زیر یکی رو ، ۵ تا زیر یکی رو ، یکی زیر یکی رو ، ۵ تا زیر … تا آخر رج. رج پنجم : ۶ تا زیر یکی رو ، ۳ تا زیر یکی رو ، ۳ تا زیر یکی رو … تا آخر رج. به همین شکل بافت مدل را ادامه دهید تا لوزی ها ایجاد شود و هر ۸ سانتیمتر یکبا

ادامه مطلب ...
آموزش بافت شال گردن موجی

کاموای متوسط یا ضخیم برای بافت این شال گردن مناسب است. برای شروع بافت 3 دانه سر می اندازیم. رج اول : استثنائاً دونه اول رو میبافیم. دونه اول زیر. دونه دوم رو. دونه سوم زیر. رج دوم : دونه اول میگیریم (نبافته به میل راست منتقل میکنیم). دونه بعد زیر میبافیم. بین دونه دوم و سوم باید یک دونه اضاف کنیم به این صورت که از کنار دونه آخر از ردیف پایین نخی را گرفته به سمت بالا میاوریم و روی میل ست چپ قرار میدهیم. سپس به دونه ی قبل از دونه اضافه شده نگاه میکنیم اگر دونه قبلی بافت زیر هست، دونه اضاف شده را باید رو ببافیم و دونه آخر هم زیر میبافیم. در

ادامه مطلب ...
بافت سرهمی نوزاد مدل دوبرگ توری

بافت این سرهمی خیلی ساده هست. مدل روش دوبرگ توری هست که قبلا نقشه اش را گذاشتم. دوتا پاچه جدا بافته شده. بعد فقط یک طرف مدل در پاچه ی راست چند دانه را از اول جو دانه بافته. که برای بالا تنه بشه دانه های سجاف به عکس دقت کنید. بعد دانه هایپاچه ها را جوری در میل قرار میدیم که دانه های سجاف. اول قرار گیرد. بعد قسمت پشت و بعد دانه های طرف دیگه ی جلو. در آخر رج بع تعداد دانه های سجاف سر بیندازید برای طرف دیگه ی سجاف و دوخت دکمه -. فقط یادتون نره برای فاق دانه اضافه کنید و از رو ببافید. همانجور که در فیلم آموزش سر همی گفتم. بعد از بافت چند سانت. دان

ادامه مطلب ...
بافت عروسک هزار پا

هزارپا. تکه های بدن هزار پا. سه تا زنجیره بزنین و بهم وصل کنید داخل زنجیره 6تا پایه کوتاه بزنید و به 30برسونین حالا 30رو 7رج ببافین و دوباره به 6برسونین(از این به تعداد رنگهایی که دارین 8تا یا10تا ببافین). سر هزار پا. سه تا زنجیره و 6تاپایه کوتاه حالا به 36برسونین و 8رج ببافین و دوباره به 6برسونین . دست وپای هزار پا. سه تا زنجیره بزنید و 6رو به 12برسونین و 3رج ببافین و بعد به 6برسونین و 7رج ببافین(از این بافت به تعداد بدن عروسک باضریب 2تا ببافین. یعنی اگه 8تا رنگ بدن بافتین دست وپا 16تا ببافین). کلاه هزار پا. به اندازه دور سر عروسک زنجیره بزنید

ادامه مطلب ...
طرز بافت مارپیچ

روش بافت : تعداد دانه هابایدمضربی ازشش باشد. رج اول : (سه تازیر ،سه تارو ) تاآخررج ادامه میدهیم . رج دوم وتمام رج های زوج دانه هاراهمانطورکه میبینیم میبافیم . رج سوم: مانندرج اول. رج پنجم : یکی رو ( سه تازیر، سه تارو ) داخل پرانتز راتاآخررج ادامه میدهیم تاپنج دانه آخرسه تازیر دوتارو. رج هفت : مانندرج پنج. رج نهم : دوتارو ، (سه تازیر ، سه تارو ) داخل پرانتزتاآخررج ادامه میدهیم ، چهاردانه آخر سه تازیر ،یکی رو. رج یازده: (سه تارو،سه تا زیر) داخل پرانتزتاآخررج. رج سیزده : یکی زیر ، ( سه تارو ،سه تازیر ) داخل پرانتزتا آخررج ، پنج دانه آخرسه تارو ، د

ادامه مطلب ...
آموزش بافت ژیله پسرانه سفید مشکی

آموزش بافت ژیله پسرانه سفید مشکی.

ادامه مطلب ...
فیلم آموزش شال و کلاه بافتنی

توری مجیک مش. با مجیک مش دیگر نگران ورود حشرات به اتاقهای خود نباشید و از هوای تازه لذت ببرید. 24000 تومان. ست موکن ویزیت. نسل جدید موکن های برقی. 29000 تومان. گیره کوچک کننده بینی. تاثیر اعجاب انگیز نوزآپ در مدت زمان بسیار کوتاه که خودتان نیز باورتان نمی شود. 10500 تومان. موبر دائمی سان دپیل. آیا می خواهید برای همیشه از شر موهای زائد خود خلاص شوید ؟. 9500 تومان. چرخ خیاطی دستی. وسیله ای بسیار جالب و کارآمد برای مسافرت های شما. 8000 تومان.

شال کلاه بافتنی شال و کلاه بافتنی آموزش کلاه بافتنی

ادامه مطلب ...
فیلم آموزش موتیف

توری مجیک مش. با مجیک مش دیگر نگران ورود حشرات به اتاقهای خود نباشید و از هوای تازه لذت ببرید. 24000 تومان. ست موکن ویزیت. نسل جدید موکن های برقی. 29000 تومان. گیره کوچک کننده بینی. تاثیر اعجاب انگیز نوزآپ در مدت زمان بسیار کوتاه که خودتان نیز باورتان نمی شود. 10500 تومان. موبر دائمی سان دپیل. آیا می خواهید برای همیشه از شر موهای زائد خود خلاص شوید ؟. 9500 تومان. چرخ خیاطی دستی. وسیله ای بسیار جالب و کارآمد برای مسافرت های شما. 8000 تومان.

موتیف فیلم فیلم آموزش موتیف آموزش موتیف

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه