تاریخ انتشار : دوشنبه, 07 فروردین 1396 10:21. فعالیت های روز گذشته ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی را مرور می کنیم. مسوت اوزیلمسوت اوزیل:. یک بازی دیگر به جام جهانی نزدیک شدیم. هکتور بیرینهکتور بیرین:. موی بلند. بی اهمیت. دیدیه دروگبادروگبا:. برای هم مردی این یک مزیت است که گاهی کارهای بچه گانه انجام دهد. ماتیا دی شیلیودی شیلیو:. تمرین امروز، فورزا آتزوری. روگانی تولد نامزدش را تبریک گفت. رونالدو و رونالدینیو. راجر فدررراجر فدرر. تیبو کورتوا:. دیروز یک تساوی ناامید کننده کسب کردیم اما هم ...

ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (390)

تاریخ انتشار : دوشنبه, 07 فروردين 1396 10:21


اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

فعالیت های روز گذشته ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی را مرور می کنیم.

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

مسوت اوزیلمسوت اوزیل:

 

یک بازی دیگر به جام جهانی نزدیک شدیم. 

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

هکتور بیرینهکتور بیرین:

موی بلند. بی اهمیت...

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

دیدیه دروگبادروگبا:

برای هم مردی این یک مزیت است که گاهی کارهای بچه گانه انجام دهد. 

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

ماتیا دی شیلیودی شیلیو:

تمرین امروز، فورزا آتزوری

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

روگانی تولد نامزدش را تبریک گفت. 

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

رونالدو و رونالدینیو

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

راجر فدررراجر فدرر

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

تیبو کورتوا:

دیروز یک تساوی ناامید کننده کسب کردیم اما همچنان صدر نشین گروه هستیم. 

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

گابریل باربوس، رم، ایتالیا

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

فرانک لمپارد و مادرش فرانک لمپارد روز مادر را تبریک گفت. 

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

دیگو مارادونامارادونا:

در حال تمرین کردن با لباس باشگاه قلبم.

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

مخیتاریان:

لبخند هر کودک، یک جهان را روشن می کند. 

 

اخبار,اخبار ورزشی ونتایج مسابقات,ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی

 

توماس مولرتوماس مولر پیروزی آلمان مقابل آذربایجان را تبریک گفت. 

 

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

جو هارتجو هارت:

روز مادر را تبریک می گویم. خوشحالم که کاپیتان تیم ملی کشورم بودم و سه امتیاز مهم کسب کردیم. 

 

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 

داوید ویاداوید ویا:

یکشنبه خوبی داشته باشید.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه