در این زنگ تفریح، تصویر برخی از دفتر کارهای معروف دنیا را برای شما گردآوری کرده‌ایم. در آینده نزدیک، بحث‌هایی در مورد روانشناسی طراحی دفتر کار، در متمم ارائه خواهیم کرد.

متمم: در این زنگ تفریح، تصویر برخی از دفتر کارهای معروف دنیا را برای شما گردآوری کرده‌ایم. در آینده نزدیک، بحث‌هایی در مورد روانشناسی طراحی دفتر کار، در متمم ارائه خواهیم کرد. خواهیم دید که جزییات در حدی که اکنون مورد توجه ماست، چندان تاثیر جدی بر عملکرد و حس کارکنان ندارند و بیشتر با هدف تبلیغات و برندسازی بیرونی روی آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. اما مسائلی مثل نور محیط، پنجره داشتن به بیرون، تعداد کارکنانی که در افق دید ما قرار دارند یا ما در افق دید آنها قرار داریم و موارد مشابه، می‌توانند تاثیری جدی،‌ نه تنها بر کیفیت زندگی کاری، بلکه حتی در کیفیت خواب شبانه‌ی ما داشته باشند!

۱- Pixar

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
pixar


2-Yves Saint Laurent

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Yves Saint Laurent

3-Donald Trump

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Donald Trump

4-Red Bull’s  Office

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Red Bull’s Office

5-Microsoft ‘s workspace

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Microsoft ‘s workspace

6-Coca Cola’s Office

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Coca Cola’s Office

7-google-Headoffice

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
google

8-Google Office – Zurich

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Google Office – Zurich

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Google Office – Zurich

9-YouTube’s Office-California

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
YouTube’s Office-California

10-Adobe’s Office

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
Adobe’s Office

11-tumbler’s Office

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
tumbler

12-twitter’s Office

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
twitter’s Office

13-Disney’s Office

نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار
disney’s Office
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه