در این پست بیشتر قصد دارم یک ایده خلاقانه را به شما نشان بدهم. و توجه به این نکته که می توان از وسایل دور و اطراف استفاده های متفاوت و جذابی کرد.

بردوک - آزاده تجویدی: در این پست بیشتر قصد دارم یک ایده خلاقانه را به شما نشان بدهم. و توجه به این نکته که می توان از وسایل دور و اطراف استفاده های متفاوت و جذابی کرد. این آباژور با استفاده از یک پایه نت ساخته شده است. میله اصلی پوپیتر تو خالی است و برای رد کردن سیم آباژور فوق العاده می باشد. همچنین٬ سر میله پوپیتر جای پیچ دارد که می توان به جای رهل٬ سرپیچ لامپ را به آن وصل کرد.

ساخت آباژور با پوپیتر

وسایل لازم:

  •     پوپیتر
  •     سیم
  •     پریز
  •     سرپیچ لامپ
  •     کلاه آباژور
  •     چسب نواری یا ریسمان کنف

مراحل ساخت:

ساخت آباژور با پوپیتر

وسایل برقی لازم برای درست کردن این آباژور را می توانید از الکتریکی ها تهیه  کنید.

ساخت آباژور با پوپیتر

کلاه آباژور را می توانید خودتان با استفاده از میله ی جارختی و پارچه بسازید. روش ساخت آن را  در این پست  آموزش داده ام.

ساخت آباژور با پوپیتر

چیزی که در ساخت این آباژور مهم است٬ این است که سرپیچ لامپ را به پوپیتر وصل کنید.

ساخت آباژور با پوپیتر

فکر می کنم برای کسی که اهل موسیقی است٬ این چراغ جذابیت زیادی داشته باشد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه